O NASHISTORIEMAPAAKCEFOTOGALERIEPRO-TURISTYKONTAKT

                               KULTURNÍ SPOLEK  BERNARTICKA

Kulturní spolek Bernarticka byl založen v únoru 1999. Prvotním impulsem k založení naší organizace byla snaha o opravu kostela sv. Petra a Pavla v Bernarticích. Spolek do opravy kostela investoval nemalé prostředky a odpracoval mnoho brigádnických hodin při údržbě této památky. Za našeho přispění byla vypracována projektová dokumentace na statiku a opravu střechy a krovů, díky které se podařilo sáhnout na několik dotací. Aby tato památka žila, probíhají zde čtyři mše do roka na nejvýznamnější svátky.
  Spolek se věnuje i dětem, pro které každoročně pořádá akce jako dětské dny, dětské maškarní, drakiádu a i při většině ostatních akcí je na děti pamatováno. Vzájemnou spoluprací TJ Sokol Bernartice se podařilo vybudovat dětské a sportovní hřiště s přispěním Městyse Stráž, se kterým máme dobrou spolupráci.Dále se snažíme udržet tradiční vesnické veselice např. masopust, který je již po okolí vyhlášený, stavění máje, posvícení, pouť sv. Petra a Pavla, betlém s příjezdem Tří králů a další. Spolek je i provozovatel místní rozhledny, na kterou je volný přístup.Finanční prostředky získává spolek z brigádnické činnosti ( výsadba stromů, vytváření biokoridorů, údržba židovských hřbitovů . . .), od Městyse Stráž, který podporuje jednotlivé akce, sponzorských darů a námi pořádaných akcí.Naše organizace se stará o péči a úklid místního hřbitova, vsi a pečuje o zeleň v obci.
Také se snažíme o zachování původních krajových odrůd ovocných stromů, které vysazujeme podél cest a připravujeme založení ovocného sadu. Městyse Stráž, který podporuje jednotlivé akce, sponzorských darů a námi pořádaných akcí.Kulturní spolek spolupracuje s ostatními neziskovými organizacemi v obci ( ZO ČSOP 31/02 Bernartice, TJ Sokol Bernartice). Členská základna těchto organizací se prolíná, takže spolupráce je bezproblémová.Rádi bychom Vás pozvali na návštěvu některé naší akce a nebo naší vesnice.

  posviceni